Usługi z zakresu inżyniera projektu

Poszukujemy firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu pełnienia funkcji inżyniera projektu w projektach OZE. W szczególności poszukujemy kompetencji w zakresie monitorowania terminów dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontroli pod względem zgodności z harmonogramem dostaw, rozliczania od wykonawców, a także nadzoru i bieżącej kontroli budżetu projektów.

Projektanci stacji transformatorowych i przyłączy SN/nN

Poszukujemy firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz automatyki. Chcemy nawiązać współpracę z firmami realizującymi kompleksowo usługi projektowania w ww. zakresie i posiadają odpowiednie zasoby kadrowe, doświadczenie oraz potrafią budować relacje z OSD.

Projektanci instalacji fotowoltaicznych

Poszukujemy firm świadczących usługi projektowania instalacji fotowoltaicznych, w szczególności dużych instalacji naziemnych. Chcemy nawiązać współpracę z firmami realizującymi kompleksowo usługę projektowania i posiadają odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie.

Wykonawcy farm fotowoltaicznych

Poszukujemy wykonawców farm fotowoltaicznych, szczególności posiadających doświadczenie w budowie dużych instalacji naziemnych. Chcemy nawiązać współprace z firmami, które posiadają odpowiednie własne zasoby sprzętowe i kadrowe, gwarantujące sprawny przebieg realizacji inwestycji.