OGŁOSZENIA

W związku z bieżącą i przewidywaną działalnością Grupy Kapitałowej oraz jej dynamicznym rozwojem poszukujemy partnerów biznesowych.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt pod adresem: office@elqsa.pl lub telefonicznie +48 34 366 14 39.

Obszary współpracy biznesowej:

Usługi z zakresu inżyniera projektu

Poszukujemy firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu pełnienia funkcji inżyniera projektu w projektach OZE. W szczególności poszukujemy kompetencji w zakresie monitorowania terminów dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontroli pod względem zgodności z harmonogramem dostaw, rozliczania od wykonawców, a także nadzoru i bieżącej kontroli budżetu projektów.

Projektanci stacji transformatorowych i przyłączy SN/nN

Poszukujemy firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz automatyki. Chcemy nawiązać współpracę z firmami realizującymi kompleksowo usługi projektowania w ww. zakresie i posiadają odpowiednie zasoby kadrowe, doświadczenie oraz potrafią budować relacje z OSD.

Projektanci instalacji fotowoltaicznych

Poszukujemy firm świadczących usługi projektowania instalacji fotowoltaicznych, w szczególności dużych instalacji naziemnych. Chcemy nawiązać współpracę z firmami realizującymi kompleksowo usługę projektowania i posiadają odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie.

Powered by studio impress 2022

ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł