OGŁOSZENIA

W związku z bieżącą i przewidywaną działalnością Grupy Kapitałowej oraz jej dynamicznym rozwojem poszukujemy partnerów biznesowych.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt pod adresem: office@elqsa.pl lub telefonicznie +48 34 366 14 39.

Obszary współpracy biznesowej: