STACJE TRANSFORMATOROWE

 • Od ponad 40 lat produkujemy stacje transformatorowe.
 • Specjalizujemy się w produkcji prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn oraz wykonawstwie inwestycji kompleksowych w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych.
 • Mamy potencjał wytwórczy do rocznej produkcji ponad 400 stacji transformatorowych, a po zrealizowaniu inwestycji w nowy zakład produkcyjny nasze możliwości mogą wzrosnąć do prawie 3 000 sztuk rocznie.
 • Współpracujemy ze wszystkimi dystrybutorami energii w Polsce, nasze stacje są w pełni dostosowane do oczekiwań operatorów w zakresie OZE.
 • Zapewniamy szybki czas produkcji naszych stacji (6-9 tygodni).
 • Stacje ELQ S.A. są „szyte na miarę” – z uwzględnieniem specyficznych oczekiwań klientów.
 • Charakteryzują się niewielką masą, co sprawia, że możemy je dostarczyć w trudnych warunkach
  terenowych.
BEZPIECZEŃSTWO
 • Obudowa w postaci monobloku żelbetowego (fundament + ściany
  + dach) gwarantuje zachowanie parametrów wytrzymałościowych i ich powtarzalność.
 • Posiadamy Certyfikaty Zgodności, potwierdzające wysoką jakość wykonania i całkowitą zgodność
  z surowymi normami europejskimi.
 • Zapewniamy kompletną ochronę osób postronnych przed skutkami wyładowania łukowego wewnątrz stacji transformatorowych.
WALORY MONTAŻOWE
 • Lekka obudowa z betonu cienkościennego produkowanego według własnej technologii chronionej patentem.
 • Płytki fundament zamknięty podłogą betonową, zawierający szczelną żelbetonową misę, przeznaczoną awaryjnie na całą objętość oleju instalowanego transformatora.
KOMPOZYCYJNOŚĆ
 • Możliwość dostosowania obiektu do wymagań architektonicznych poprzez wariantowość nakładki dachowej
  i szeroką gamę kolorystyki tynków akrylowych.
EKONOMIKA
 • Niskie koszty transportu i montażu relatywnie lekkiego monoblokowego prefabrykatu. Uniwersalność lokalizacji obiektu w terenie dzięki trzem pełnym ścianom oddzielenia pożarowego.
 • Możliwość wielokierunkowego wyprowadzenia kabli poprzez przepusty w podłodze umieszczone ponad poziomem gruntu.
OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Szczelna, betonowa misa olejowa będąca elementem fundamentu stacji.
NIEZAWODNOŚĆ
 • Innowacyjny system wentylacji grawitacyjnej, zapewniający aparaturze i transformatorowi właściwe warunki pracy.
 • Pełna ochrona przed korozją
  i skutkami wnikania wody do
  wnętrza.