CERTYFIKATY

Certyfikat ISO 9001:2015 z zakresu produkcji stacji transformatorowych oraz kompleksowej produkcji instalacji energii odnawialnej

Pod koniec grudnia 2021 roku uzyskaliśmy certyfikat Polskiego Rejestru Statków – niezależnej instytucji rzeczoznawczej, która działa na rynku międzynarodowym od ponad 85 lat. Certyfikat dotyczy produkcji stacji transformatorowych oraz kompleksowej budowy instalacji energii odnawialnej i stanowi potwierdzenie, że System Zarządzania Jakością firmy zgodny jest z normą ISO 9001:2015. Nasi klienci mogą liczyć na rozwiązania na najwyższym poziomie, zgodne z aktualnymi normami i wymogami technicznymi, czego potwierdzenie stanowią posiadane przez nas certyfikaty.

Certyfikat Zgodności nr 042/2019, wydany przez  Jednostkę Certyfikującą Instytutu Energetyki

Stacje transformatorowe naszej produkcji przeszły pozytywnie badania typu w akredytowanym Laboratorium Instytutu Energetyki z Warszawy i posiadają Certyfikat Zgodności nr 042/2019, wydany przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Instytutu Energetyki z Warszawy.

W trosce o naszych Klientów, zawsze dbamy o to, aby rozdzielnice SN, nn i transformatory, stanowiące proponowane wyposażenie naszych stacji transformatorowych, posiadały stosowne certyfikaty, potwierdzające wymagane parametry techniczne i najwyższą jakość wykonania.

Sprawozdanie nr 20/11/36 z pomiaru hałasu emitowanego do środowiska od transformatora

Badanie zostało zrealizowane przez Zakład Usług Technicznych „ZUT” s.c. Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 522 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres badań obejmował pomiar hałasu emitowanego do środowiska przez transformatory. Wszystkie badania potwierdziły poziom emitowanego hałasu poniżej wartości określonej jako dopuszczalnej wynoszącej 50 [dB].

Gwarancje