CERTYFIKATY

Stacje transformatorowe naszej produkcji przeszły pozytywnie badania typu w akredytowanym Laboratorium Instytutu Energetyki z Warszawy i posiadają Certyfikat Zgodności nr 042/2019, wydany przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Instytutu Energetyki z Warszawy.

W trosce o naszych Klientów, zawsze dbamy o to, aby rozdzielnice SN, nn i transformatory, stanowiące proponowane wyposażenie naszych stacji transformatorowych, posiadały stosowne certyfikaty, potwierdzające wymagane parametry techniczne i najwyższą jakość wykonania.

Sprawozdanie nr 20/11/36 z pomiaru hałasu emitowanego do środowiska od transformatora

Badanie zostało zrealizowane przez Zakład Usług Technicznych „ZUT” s.c. Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 522 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres badań obejmował pomiar hałasu emitowanego do środowiska przez transformatory. Wszystkie badania potwierdziły poziom emitowanego hałasu poniżej wartości określonej jako dopuszczalnej wynoszącej 50 [dB].

Powered by studio impress 2020
ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł