Informacje finansowe

WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI I GRUPY

Dane skonsolidowane

Dane jednostkowe

Wyniki grupy

Powered by studio impress 2022

ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł