Informacje finansowe

WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI I GRUPY

Dane skonsolidowane

Dane jednostkowe

Wyniki grupy