MAGAZYNY ENERGII

Oferujemy produkty i rozwiązania techniczne związane z magazynowaniem energii. Wszyscy uczestnicy rynku energii – producenci energii, spółki dystrybucyjne i spółki obrotu a także konsumenci – znajdą argumenty skłaniające do wykorzystania magazynów energii. Wśród najważniejszych z nich można wymienić:

  • W szczególności: oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej dzięki zwiększeniu
    konsumpcji energii produkowanej z własnych źródeł oraz ograniczeniu mocy umownej;
  • wzrost stabilności, jakości zasilania i niezależności energetycznej, zapewnienie bezpieczeństwa dzięki zasilaniu awaryjnemu z magazynu energii;
  • dbałość o środowisko naturalne dzięki wyższemu wykorzystaniu energii odnawialnej i ograniczeniu zużycia paliw kopalnych;
  • w przypadku farm wiatrowych i fotowoltaicznych – wzrost przychodów dzięki sprzedaży energii w godzinach szczytowych po wyższych cenach oraz ograniczeniu kosztów bilansowania;
  • w przypadku operatorów systemów dystrybucyjnych – możliwość stabilizacji sieci i regulacji jej parametrów.