ZARZĄD

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 383 § 1 k.s.h., podjęła uchwałę o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej Emitenta w osobie pani Żanety Żak do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres 01.03.2021 do dnia 31.05.2021. nie dłużej jednak niż do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.

Powered by studio impress 2020
ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł