KIERUNKI ROZWOJU

Będziemy czołową krajową firmą na rynku energetyki odnawialnej

W tym celu:

 • Będziemy koncentrować się na budowie farm fotowoltaicznych i wiatrowych
  – spółka jest zaangażowana w projekty o łącznej mocy 1 GW na różnym etapie
  deweloperskim; obecnie trwają rozmowy na temat kolejnych realizacji o łącznej mocy
  400-500 MW.
 • Będziemy nadal produkować stacje transformatorowe na potrzeby farm
  fotowoltaicznych i wiatrowych. Planujemy w związku z tym budowę nowej hali produkcyjnej w Częstochowie.
 • Pozyskujemy umowy na kompleksową usługę utrzymania ruchu (O&M) dla farm solarnych.
 • Pracujemy nad rozwojem kompetencji w zakresie magazynowania energii
  – planujemy budowę magazynów energii.
 • Pracujemy nad rozwojem kompetencji w zakresie elektromobilności
  – planujemy budowę stacji tankowania wodoru.
 • Będziemy stale poszukiwać nowych możliwości biznesowych i komplementarnych
  rozwiązań związanych z rynkiem energetyki odnawialnej.

Powered by studio impress 2022

ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł