developujemy

DEVELOPUJEMY

ELQ zarządza całym cyklem życia elektrowni PV, na który składają się:

O&M (Operations and Maintenace) – serwis techniczny i administracyjny, w tym:

 • monitoring;
 • serwis prewencyjny;
 • serwis naprawczy.

 

Developowanie – działania formalno-prawne i projektowanie, w tym:

 • wybór lokalizacji;
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń;
 • opracowanie projektów stacji i przyłącza oraz projektów budowlanych;
 • uzyskanie warunków przyłączenia;
 • uzyskanie koncesji.

 

Budowa elektrowni PV, w tym:

 • wykonanie fundamentów do posadowienia stacji;
 • montaż stołów;
 • montaż paneli;
 • montaż inwerterów;
 • montaż i podłączenie stacji trafo wraz z uruchomieniem.

 

Posiadamy kompetencje w zakresie developowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, od etapu związanego z wyborem dla nich lokalizacji do uruchomienia i odbioru elektrowni słonecznej. Developujemy projekty PV, poprzez specjalnie utworzone w tym celu spółki celowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ELQ S.A., w których ELQ S.A. posiada 100% kapitałów własnych. Są to spółki: ELQ PV 1 Sp. z o.o., ELQ PV 2 Sp. z o.o., ELQ PV 3 Sp. z o.o., ELQ PV 4 Sp. z o.o., ELQ PV 5 Sp. z o.o., ELQ PV 6 Sp. z o.o. W ramach Grupy Kapitałowej mamy do dyspozycji na różnym etapie zaawansowania ok. 267 MWp, które mogą stanowić przedmiot transakcji lub inwestycji i dalszego rozwoju.

Jako aktywny uczestnik rynku OZE posiadamy zawarte umowy partnerskie i listy intencyjne związane z rozwojem projektów w odnawialne źródła energii, których łączny portfel wynosi ponad 1 GWp. W ramach tej aktywności biznesowej kojarzymy przyszłych wytwórców energii z instalacji OZE oraz zainteresowanych odbiorców energii zielonej poprzez sprawdzone mechanizmy rynkowe, które pozwalają zawrzeć korzystne dla obu stron porozumienie co do sprzedaży energii – tzw. umowa PPA (Power Purchase Agreement).