RADA NADZORCZA

Artur Siwek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Kucęba – Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Bogucki – Członek Rady Nadzorczej
Żaneta Żak – Członek Rady Nadzorczej
Błażej Kisiela – Członek Rady Nadzorczej

Powered by studio impress 2022

ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł