RADA NADZORCZA

Artur Siwek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Kucęba – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Głuc – Członek Rady Nadzorczej
Żaneta Żak – Członek Rady Nadzorczej
Błażej Kisiela – Członek Rady Nadzorczej