Usługi z zakresu inżyniera projektu

Poszukujemy firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu pełnienia funkcji inżyniera projektu w projektach OZE. W szczególności poszukujemy kompetencji w zakresie monitorowania terminów dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontroli pod względem zgodności z harmonogramem dostaw, rozliczania od wykonawców, a także nadzoru i bieżącej kontroli budżetu projektów.