Większy zysk w drugim kwartale

Grupa ELQ z Częstochowy, lider produkcji stacji transformatorowych dla
odnawialnych źródeł energii, w drugim kwartale 2020 roku odnotowała
wyraźny wzrost skonsolidowanego zysku netto, który wyniósł ok. 517,8 tys.
zł i jest wyższy od zysku netto za analogiczny okres w poprzednim roku o
ponad 160,4 tys. zł. Daje to dynamikę wzrostu 145 proc.