Większy zysk w drugim kwartale

Grupa ELQ z Częstochowy, lider produkcji stacji transformatorowych dla odnawialnych źródeł energii, w drugim kwartale 2020 roku odnotowała wyraźny wzrost skonsolidowanego zysku netto, który wyniósł ok. 517,8 tys. zł i jest wyższy od zysku netto za analogiczny okres w poprzednim roku o ponad 160,4 tys. zł. Daje to dynamikę wzrostu 145 proc.

Wynik jest też lepszy od osiągniętego w pierwszym kwartale tego roku. – Poprawa wyników w drugim kwartale w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku jest efektem większego zaawansowania w realizacji zawartych kontraktów. Taka tendencja powinna utrzymać się do końca bieżącego roku – powiedział Krzysztof Zawadzki, prezes zarządu ELQ S.A..

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa ELQ odnotowała spadek wartości przychodów ze sprzedaży o ok. 4,85 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł ok. 38,89 tys. zł.

Poziom przychodów oraz wyniku netto w pierwszym półroczu w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wynika przede wszystkim z odmiennego rozkładu zamówień na 2020 rok i wynikającego z tego innego harmonogramu produkcji. Potwierdza to portfel zamówień na obecny rok, który znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie zapasów spółki, a przede wszystkim w otrzymanych zaliczkach na poczet dostaw i usług. Są one wyższe o niemal 20 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku – wyjaśnia prezes Krzysztof Zawadzki.

Zarząd spółki wierzy, że dynamiczny rozwój OZE w Polsce oraz podpisane umowy i listy intencyjne wpłyną na dynamiczny rozwój firmy i poprawę wyników finansowych w drugim półroczu 2020 roku.