KARIERA

Contact Manager - Dział Produkcji Stacji Transformatorowych

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Zarządzanie kontaktami z klientami oraz dostawcami
 • Koordynowanie i monitorowanie procesów produkcji
 • Rozwiązywanie problemów i sporządzanie raportów
 • Współpraca z różnymi działami firmy

Od kandydata oczekujemy:

 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Contact Managera
 • Silne umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Znajomość procedur i standardów branżowych
 • Umiejętność zarządzania zespołem i czasem
 • Wysoka orientacja na cele

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Pakiet świadczeń
 • Pracę w zespole profesjonalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści klauzuli:
„Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Jagiellońska 81/83, NIP: 8992609747. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania zamieszczonych na stronie www.elqsa.pl.”

Dane są przetwarzane tylko w celach rekrutacyjnych. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę, to dane przestaną być przetwarzane. 

Prosimy o oznaczenie aplikacji nazwą stanowiska.