CAREER

RES Energy Advisor

The hired person will be responsible for:

 • selecting solutions appropriate to the customer’s needs;
 • preparation of technical and commercial offers;
 • active acquisition of individual and business customers;
 • negotiating contracts with customers;
 • taking care of a high level of customer satisfaction;
 • day-to-day cooperation with the production team.

Our expectations:

 • technical education in the field of energy;
 • experience in a similar position;
 • knowledge of energy equipment and photovoltaic installations (knowledge of energy storage is welcome);
 • commercial and negotiating skills
 • very good organization of work, commitment and independence in performing tasks
 • driving licence, category B;
 • very good computer skills, MS Office.

ELQ offers:

 • an interesting job in a rapidly growing company in the renewable energy sector;
 • flexible working mode;
 • opportunity for professional development;
 • necessary tools for work;
 • flexible employment model determined individually (employment based on an employment contract or B2B);
 • attractive remuneration.

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści klauzuli:
“Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Jagiellońska 81/83, NIP: 8992609747. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania zamieszczonych na stronie www.elqsa.pl.”

Dane są przetwarzane tylko w celach rekrutacyjnych. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę, to dane przestaną być przetwarzane. 

Prosimy o oznaczenie aplikacji nazwą stanowiska.

Powered by studio impress 2022

ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł