W lipcu ELQ S.A. podpisała, obowiązującą przez trzy lata, umowę z Columbus Energy SA z Krakowa. Podmioty będą współpracować przy rozwijaniu projektów instalacji fotowoltaicznych. – Umowa jest zgodna z naszą strategią i z pewnością wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój Grupy. Kontrakt umocni ELQ S.A. na pozycji lidera produkcji stacji transformatorowych dedykowanych dla farm fotowoltaicznych oraz istotnie zwiększy nasz udział w rynku usług generalnego wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych realizowanych w formule EPC. Współpraca z Columbus Energy przy rozwijaniu projektów instalacji fotowoltaicznych jest także szansą na pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania rozwoju Grupy ELQ nie tylko na terenie kraju, ale także zagranicą – mówi Krzysztof Zawadzki, prezes zarządu ELQ S.A..

Zgodnie z umową, Columbus uzyskał prawo do oceny i zaangażowania się w projekty przygotowywane przez ELQ. Krakowska spółka posiada teraz wyłączność w nabyciu poszczególnych projektów ELQ, funkcjonujących jako spółki celowe. ELQ zobowiązała się w ciągu 10 dni roboczych od daty uzyskania przez daną spółkę celową ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę danego projektu powiadomić Columbus, który będzie miał 30 dni na przyjęcie oferty sprzedaży 100 proc. udziałów w danej spółce celowej. Cena sprzedaży każdego przedsięwzięcia będzie obliczona w oparciu o zainstalowaną moc przewidzianą w dokumentacji.

Umowa dała również ELQ S.A. prawo do pośrednictwa w nabywaniu przez Columbus udziałów w spółkach celowych realizujących projekty instalacji fotowoltaicznych należących do estońskiej spółki Huffington Invest Group OÜ. Częstochowski podmiot uzyskał ponadto wyłączność na dostawy stacji transformatorowych oraz na realizację generalnego wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych realizowanych w formule EPC w projektach należących do ELQ lub estońskiego podmiotu.

– Grupa ELQ konsekwentnie zwiększa swoją wartość i realizuje plany osiągnięcia pozycji istotnego gracza na rynku dużej fotowoltaiki. Mamy ambitne plany rozwoju obejmujące nie tylko produkcję stacji i usługi generalnego wykonawstwa, ale także takie obszary jak np. magazynowanie energii, elektromobilność oparta na wodorze i produkcja innych urządzeń energetycznych – informuje Marcin Sołtysiak, przedstawiciel głównego akcjonariusza i doradca zarządu ELQ S.A..

W ramach porządkowania działalności biznesowej ELQ S.A. odstąpiła od realizacji postanowień listu intencyjnego podpisanego kilka miesięcy temu z sędziszowskim Fluid S.A.. Tym samym częstochowski podmiot zakończył negocjacje w sprawie ewentualnego zawarcia umowy inwestycyjnej, która wiązała się z zaangażowaniem we wspólny projekt 29 mln złotych. – Nie widzimy perspektyw na kontynuację rozmów w tej sprawie. ELQ S.A. zamierza skupić się dziś na rozwoju rynku OZE, w szczególności elektrowni fotowoltaicznych – przekonuje prezes Krzysztof Zawadzki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *