Kalendarz inwestorski

2022

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

2021

Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

2020

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Raport roczny za 2019 rok

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

2019

Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

Raport okresowy za II kwartał 2019 r.

Raport okresowy za III kwartał 2019 r.