USŁUGI

Oferujemy:
 

  • usługi w zakresie serwisu, konserwacji i eksploatacji systemów i instalacji
    elektroenergetycznych;
  • usługi szkoleniowe w zakresie obsługi stacji transformatorowych;
  • usługi w zakresie poprawy efektywności energetycznej obiektów, analizy
    współczynnika mocy i kompensacji mocy biernej.