USŁUGI

Oferujemy:
 

  • usługi w zakresie serwisu, konserwacji i eksploatacji systemów i instalacji
    elektroenergetycznych;
  • usługi szkoleniowe w zakresie obsługi stacji transformatorowych;
  • usługi w zakresie poprawy efektywności energetycznej obiektów, analizy
    współczynnika mocy i kompensacji mocy biernej.
Powered by studio impress 2020
ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł