KARIERA

Kierownik Projektu EPC w branży OZE

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 

 • planowanie, zorganizowanie, kierowanie i nadzór realizacji powierzonych projektów w obszarze OZE;
 • kontrolę zgodności realizacji projektu z zawartą przez spółkę umową oraz budżetem i harmonogramem;
 • zarządzanie zespołem realizacji projektu;
 • prawidłową i terminową realizację zobowiązań;
 • przygotowywanie budżetu projektu i analiz dotyczących realizowanych projektów;
 • przygotowanie wymagań oraz udział w wyborze podwykonawców i dostawców;
 • prowadzenie uzgodnień z klientem i podwykonawcami;
 • nadzór i rozliczenie prac wykonywanych przez podwykonawców;
 • raportowanie do przełożonego.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu technicznym;
 • doświadczenia zawodowego w pracy kierownika projektu realizowanego w formule EPC w energetyce lub przemyśle;
 • kompetencji z zakresu zarządzania projektami;
 • dyspozycyjności;
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odporności na stres;
 • bardzo dobrej organizacji pracy, zaangażowania i samodzielności w wykonywaniu zadań;
 • posiadania prawa jazdy kat. B;
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego oraz uprawnienia budowlane.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie z branży energetyki odnawialnej;
 • elastyczny tryb pracy; 
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • niezbędne narzędzia do pracy;
 • elastyczny model zatrudnienia ustalany indywidualnie (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B);
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści klauzuli:
„Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Jagiellońska 81/83, NIP: 8992609747. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania zamieszczonych na stronie www.elqsa.pl.”

Dane są przetwarzane tylko w celach rekrutacyjnych. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę, to dane przestaną być przetwarzane. 

Prosimy o oznaczenie aplikacji nazwą stanowiska.