CAREER

Salesman

The hired person will be responsible for:

 • selling the company’s products and services;
 • active acquisition of new customers and building lasting relationships;
 • developing new sales channels;
 • expanding cooperation with existing customers;
 • providing technical advice to customers; initiating new purchase needs.

Our expectations:

 • experience in a commercial position;
 • knowledge of the RES sector;
 • good organisation of working time;
 • negotiating skills and effectiveness in independent customer acquisition;
 • high motivation and involvement in work;
 • willingness to travel frequently;
 • driving licence, category B.

ELQ offers:

 • an interesting job in a rapidly growing company in the renewable energy sector;
 • flexible working mode;
 • opportunity for professional development;
 • necessary tools for work;
 • flexible employment model determined individually (employment based on an employment contract or B2B);
 • attractive remuneration.

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści klauzuli:
“Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Jagiellońska 81/83, NIP: 8992609747. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania zamieszczonych na stronie www.elqsa.pl.”

Dane są przetwarzane tylko w celach rekrutacyjnych. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę, to dane przestaną być przetwarzane. 

Prosimy o oznaczenie aplikacji nazwą stanowiska.

Powered by studio impress 2022

ELQ S.A ul. Jagiellońska 81/83, tel./fax.:+48 34 366 14 39, NIP: 8992609747, KRS: 0000368054 Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł