Usługi z zakresu inżyniera projektu

Poszukujemy firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu pełnienia funkcji inżyniera projektu w projektach OZE. W szczególności poszukujemy kompetencji w zakresie monitorowania terminów dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontroli pod względem zgodności z harmonogramem dostaw, rozliczania od wykonawców, a także nadzoru i bieżącej kontroli budżetu projektów.

Projektanci stacji transformatorowych i przyłączy SN/nN

Poszukujemy firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz automatyki. Chcemy nawiązać współpracę z firmami realizującymi kompleksowo usługi projektowania w ww. zakresie i posiadają odpowiednie zasoby kadrowe, doświadczenie oraz potrafią budować relacje z OSD.

Projektanci instalacji fotowoltaicznych

Poszukujemy firm świadczących usługi projektowania instalacji fotowoltaicznych, w szczególności dużych instalacji naziemnych. Chcemy nawiązać współpracę z firmami realizującymi kompleksowo usługę projektowania i posiadają odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie.

Wykonawcy farm fotowoltaicznych

Poszukujemy wykonawców farm fotowoltaicznych, szczególności posiadających doświadczenie w budowie dużych instalacji naziemnych. Chcemy nawiązać współprace z firmami, które posiadają odpowiednie własne zasoby sprzętowe i kadrowe, gwarantujące sprawny przebieg realizacji inwestycji.

Większy zysk w drugim kwartale

Grupa ELQ z Częstochowy, lider produkcji stacji transformatorowych dla
odnawialnych źródeł energii, w drugim kwartale 2020 roku odnotowała
wyraźny wzrost skonsolidowanego zysku netto, który wyniósł ok. 517,8 tys.
zł i jest wyższy od zysku netto za analogiczny okres w poprzednim roku o
ponad 160,4 tys. zł. Daje to dynamikę wzrostu 145 proc.

ELQ S.A. i INTEC EU będą współpracować

ELQ S.A., znany w kraju producent stacji transformatorowych, rozwija kompetencje na rynku instalacji fotowoltaicznych. Firma 6 sierpnia podpisała list intencyjny rozszerzający możliwości współpracy z INTEC EU z Krakowa.

ELQ S.A. porządkuje działalność i stawia na dynamiczny rozwój OZE

Częstochowska spółka ELQ S.A., znany w kraju producent stacji transformatorowych, jest coraz aktywniejsza również na rynku instalacji fotowoltaicznych. Akcjonariusze i zarząd konsekwentnie dywersyfikują działalność, stawiając na rozwój w różnych obszarach energetyki. Firma w ramach porządkowania działalności rezygnuje również z angażowania się w kosztowe projekty, które nie gwarantowały sukcesu rynkowego.