Language
Język

EN PL

Akcjonariat


 

Akcje:


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

 • 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu:

Lp Akcjonariusz Liczba Akcji % Akcji Liczba Głosów % Głosów
1 Veltoro Sp. z o.o. 95 000 000 95,00 95 000 000 95,00
2 Pozostali 5 000 000 5,00 5 000 000 5,00
Razem   100 000 000 100,00 100 000 000 100,00

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W SPÓŁCE ELQ S.A.

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM LICZBA GŁOSÓW PROCENTOWY UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ
A 343 000 0,34% 343 000 0,34%
B 50 000 0,05% 50 000 0,05%
C 62 500 0,06% 62 500 0,06%
D 116 500 0,12% 116 500 0,12%
E 361 000 0,36% 361 000 0,36%
F 4 067 000 4,07% 4 067 000 4,07%
G 95 000 000 95,00% 95 000 000 95,00%
  100 000 000 100,00% 100 000 000 100,00%

Raporty bieżące spółki ELQ S.A dostępne są na stronie Infostrefa


ELQ SPÓŁKA AKCYJNA - Zgromadzenia

OGŁOSZENIE Z DNIA 24.06.2020

Zarząd spółki pod firmą ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia  posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa, Polska w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 03.06.2020

Zarząd spółki pod firmą ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia  posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa, Polska w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 13.05.2020

Zarząd spółki pod firmą ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia  posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa, Polska w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.04.2020

Zarząd spółki pod firmą ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia  posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa, Polska w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

OGŁOSZENIE Z DNIA 01.04.2020

Zarząd spółki pod firmą ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia  posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa, Polska w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELQ S.A. NA DZIEŃ 13.07.2020 R.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.
Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie.
Ogłoszenie o ogólnej liczbie akcji.
Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

RAPORTY

Zapraszamy do zapoznania się z raportami kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi publikowanymi przez Spółkę.


ELQ SPÓŁKA AKCYJNA - DOKUMENTY

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA - NOTOWANIA

Kliknij poniżej aby sprawdzić notowania spółki ELQ S.A.


FARMY PV

Farmy Fotowoltaiczne

Energia słoneczna jest najobfitszym źródłem energii odnawialnej.

FARMY PV

STACJE TRANSFORMATOROWE

Stacje Transformatorowe

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu pełną ofertę stacji transformatorowych marki ELQ.

STACJE TRANSFORMATOROWE

FARMY WIATROWE

Farmy wiatrowe

Energia z farm wiatrowych jest jedną z obfitszych źródeł energii odnawialnej (OZE).

FARMY WIATROWE

OFERTA

Oferta

Zapoznaj się z ofertą usług świadczonych przez ELQ

OFERTA

DO POBRANIA

Do pobrania

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne pliki do pobrania

DO POBRANIA

STACJA WIDOK 360°

Stacja Transformatorowa 360°

STACJA WIDOK 360°

O NAS

O Nas

Poznaj historię naszej firmy

O NAS

GALERIA

Galeria

Zobacz nasze stacje w terenie

GALERIA

VIDEO

Video

VIDEO

KARIERA

Kariera

Nie czekaj dołącz do grona specjalistów.

KARIERA

ZARZĄD

Zarząd

ZARZĄD

RADA NADZORCZA

Sprawdź skład naszej rady

RADA NADZORCZA

RELACJE INWESTORSKIE

Nasze relacje inwestorskie

RELACJE INWESTORSKIE

KONTAKT

Kontakt

Jeśli posiadasz pytania bądź wątpliwości pisz do nas.

KONTAKT

CERTYFIKATY

Certyfikaty

Zapoznaj się z posiadanymi przez nas certyfikatami

CERTYFIKATY

KONTAKT Z AKCJONARIUSZAMI

Kontakt z naszymi akcjonariuszami

KONTAKT Z AKCJONARIUSZAMI

ELQ S.A. Zapraszamy do kontaktu.
ELQ S.A.

Specjalizujemy się w produkcji prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn, rozdzielnic elektrycznych oraz wykonawstwie inwestycji kompleksowych w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych. Budujemy również farmy słoneczne (farmy PV) w systemie EPC pod klucz. Zapewniamy pełen zakres usług w systemie ,,Zaprojektuj-Wybuduj“. Projektujemy i aktualizujemy dokumentację.

SZYBKI KONTAKT
 • 42-200 Częstochowa, Polska
  Ul. Jagiellońska 81/83
 • office@elqsa.pl
 • +48 34 366 14 39

footer.created Mindb Group