Change language

EN PL

Relacje Inwestorskie

kontakt dla inwestorów

Tomasz Styrcula


+48 502 626 429
t.styrcula@elqsa.pl

Akcjonariat


Akcje:


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

 • 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu:

Lp Akcjonariusz Liczba Akcji % Akcji Liczba Głosów % Głosów
1 Veltoro Sp. z o.o. 95 000 000 95,00 95 000 000 95,00
2 Pozostali 5 000 000 5,00 5 000 000 5,00
Razem 100 000 000 100,00 100 000 000 100,00

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W SPÓŁCE ELQ S.A.

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM LICZBA GŁOSÓW PROCENTOWY UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ
A 343 000 0,34% 343 000 0,34%
B 50 000 0,05% 50 000 0,05%
C 62 500 0,06% 62 500 0,06%
D 116 500 0,12% 116 500 0,12%
E 361 000 0,36% 361 000 0,36%
F 4 067 000 4,07% 4 067 000 4,07%
G 95 000 000 95,00% 95 000 000 95,00%
100 000 000 100,00% 100 000 000 100,00%

Raporty bieżące spółki ELQ S.A dostępne są na stronie Infostrefa


ELQ SPÓŁKA AKCYJNA - Zgromadzenia

RAPORTY

Zapraszamy do zapoznania się z raportami kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi publikowanymi przez Spółkę.


ELQ SPÓŁKA AKCYJNA - DOKUMENTY

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA - NOTOWANIA

Kliknij poniżej aby sprawdzić notowania spółki ELQ S.A.


FARMY PV

Farmy Fotowoltaiczne

Energia słoneczna jest najobfitszym źródłem energii odnawialnej.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

STACJE TRANSFORMATOROWE

STACJE TRANSFORMATOROWE

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu pełną ofertę stacji transformatorowych marki ELQ.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

FARMY WIATROWE

FARMY WIATROWE

Energia z farm wiatrowych jest jedną z obfitszych źródeł energii odnawialnej (OZE).

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

OFERTA

Poznaj naszą ofertę

Zapoznaj się z ofertą usług świadczonych przez ELQ

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

DO POBRANIA

DO POBRANIA

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne pliki do pobrania

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

STACJA TRANSFORMATOROWA WIDOK 360°

Zobacz naszą stację w technologi 360°

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

O NAS

Więcej o nas

Poznaj historię naszej firmy

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

GALERIA

Odwiedź galerię zdjęć

Zobacz nasze stacje w terenie

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

KARIERA

Rozwijaj się pośród najlepszych

Nie czekaj dołącz do grona specjalistów.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

ZARZĄD

Zobacz skład zarządu spółki

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

RADA NADZORCZA

Sprawdź skład naszej rady nadzorczej

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

RELACJE INWESTORSKIE

Nasze relacje inwestorskie

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Jeśli posiadasz pytania bądź wątpliwości pisz do nas.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

CERTYFIKATY

Nasze certyfikaty

Zapoznaj się z posiadanymi przez nas certyfikatami

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

Z DUMĄ WSPIERAMY SPORTOWCÓW

ELQ sponsoruje sportowców

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

ELQ S.A. Zapraszamy do kontaktu.
ELQ S.A.

Specjalizujemy się w produkcji prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn, rozdzielnic elektrycznych oraz wykonawstwie inwestycji kompleksowych w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych. Budujemy również farmy słoneczne (farmy PV) w systemie EPC pod klucz. Zapewniamy pełen zakres usług w systemie ,,Zaprojektuj-Wybuduj“. Projektujemy i aktualizujemy dokumentację.

SZYBKI KONTAKT

 • 42-200 Częstochowa, Polska
  Ul. Jagielońska 81/83
 • office@elqsa.pl
 • +48 71 726 21 21

© 2019 Projekt i wykoananie : Mindb Group