Change language

EN PL

40 lat doświadczenia w branży energetycznej

Gwarancje Bezpieczeństwa

 • Jednolity prefabrykat gwarantujący zachowanie parametrów i ich powtarzalność dla każdego egzemplarza wyprodukowanej stacji,
 • Świadectwo badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami normy PN-EN 62271-202:2007 wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie,
 • Kompletna ochrona przed skutkami działania wyładowania łukowego wewnątrz obiektu.

Walory Montażowe

 • Lekka obudowa z betonu cienkościennego (grubość 40 mm) produkowana wg samodzielnie wypracowanej technologii chronionej patentem RP,
 • Płytki fundament zamknięty podłogą betonową.

Kompozycyjność

 • Możliwość dostosowania obiektu do lokalnych wymagań architektonicznych poprzez wariantowość nakładki dachowej i szeroką gamę kolorystyczną tynków akrylowych.

MDB Magazine Template displayed on iPhone
Ekonomika

 • Niskie koszty transportu i montażu jednolitego prefabrykatu (ściany + dach + fundament),
 • Łatwość lokalizacji obiektu w terenie, dzięki trzem pełnym ścianom oddzielenia pożarowego,
 • Możliwość wielokierunkowego wyprowadzenia kabli poprzez przepusty w podłodze, umieszczone ponad poziomem gruntu.

Ochrona Środowiska

 • Szczelna, betonowa misa olejowa stanowiąca element fundamentu stacji.

Gwarancje Niezawodności

 • Innowacyjny system wentylacji grawitacyjnej (klasa obudowy 5), zapewniający aparaturze i transformatorowi właściwe warunki pracy,
 • Pełna ochrona przed korozją i skutkami wnikania wody do wnętrza stacji.

Projekt, budowa i wykonanie farm PV

Farma fotowoltaiczna to duża elektrownia fotowoltaiczna posadowiona na gruncie. W Polsce z roku na rok przybywa farm fotowoltaicznych, które są najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem potrafiącym skutecznie zmniejszyć koszty energii elektrycznej, również w naszych warunkach klimatycznych. Powodem inwestycji jest także rosnąca świadomość użytkowników i troska o środowisko.

Projekt, budowa i wykonanie farm wiatrowych

Elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane pojedynczo lub w grupach zwanych farmami wiatrowymi lub parkami wiatrowymi. Jest to coraz popularniejszy sposób pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Główne zalety farm wiatrowych to:
darmowe źródło energii-
brak skażenia atmosfery oraz odpadów poprodukcyjnych-
mniejsze koszty produkcji energii elektrycznej-
możliwość wybudowana na tzw. trudnym terenie.-

Projekt, budowa i wykonanie turbin wiatrowych

Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną przy użyciu specjalnych generatorów w postaci turbin wiatrowych popularnie zwanych wiatrakami napędzanych energią wiatru. Wiatraki pozwalają obniżyć emisję CO2 i ograniczyć związane z tym koszty, ziemia wokół turbiny może być wykorzystana do uprawy roślin. Dodatkowo pojedyncza turbina zajmuje mniejszą powierzchnię niż tradycyjna elektrownia, wytwarzając porównywalną ilość energii. Tak powstała energia zaliczana jest do ekologicznych, ponieważ do jej powstania nie wykorzystuje się żadnego paliwa uzyskiwanego w procesie spalania.


Projektowanie kompletnych stacji transformatorowych

Projektowanie kompletnych systemów zasilania elektroenergetycznego, stacje transformatorowe, linie kablowe i napowietrzne. Kompleksowa realizacja projektów w zakresie zasilania elektroenergetycznego. Kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz dokumentacji technicznej.

oferta.header13Produkcja

Produkcja stacji transformatorowych SN/nn w obudowach betonowych i metalowych,
Produkcja urządzeń elektroenergetycznych SN i nn,
Produkcja złączy kablowych SN,
Produkcja wnętrzowych stacji transformatorowych,
Produkcja mobilnych stacji transformatorowych,
Produkcja obudów metalowych dla redukcyjnych stacji gazowych.

Serwis

Zapewniamy i oferujemy usługi serwisowe naszych produktów w zakresie:
- przeglądów gwarancyjnych.
- przeglądów pogwarancyjnych.
- szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji.


Kompletne wykonawstwo

Firma oferuje kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych. W zakres usługi wchodzi generalne wykonawstwo oraz optymalny i profesjonalny serwis. Przedmiot inwestycji obejmuje:
- budowa linii kablowych i napowietrznych
- montaż stacji transformatorowych i stacji typu PZO
- kompleksowe wyposażenie stacji transformatorowych SN/nn
- modernizacja i remonty obiektów elektroenergetycznych
- badania pomontażowe i eksploatacyjne stacji oraz linii kablowych
- przekazanie robót do odnośnych służb zakładu energetycznego lub inwestora
- usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Produkty

Stacje transformatorowe typu Solar,
Stacje transformatorowe typu Uni Solar,
Stacje transformatorowe typu Elqusim,
Stacje transformatorowe Unistat,
Stacje transformatorowe MKB,
Punkty rozdzielcze SN wraz z Rozdzielnice elektryczne nn.
Rozdzielnice elektryczne SN w izolacji gazowej
Rozdzielnice elektryczne SN w izolacji powietrznej,

Wypożyczalnia stacji

Firma oferuje usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy prefabrykowanych stacji transformatorowych. Udostępniamy stacje w obudowach betonowych lub metalowych, w wersjach obudowy związanych na stałe z gruntem lub przewoźne. Wyposażenie stacji zgodnie z życzeniem klienta. Dostawa i instalacja we wskazanym miejscu.


FARMY PV

Farmy Fotowoltaiczne

Energia słoneczna jest najobfitszym źródłem energii odnawialnej.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

STACJE TRANSFORMATOROWE

STACJE TRANSFORMATOROWE

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu pełną ofertę stacji transformatorowych marki ELQ.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

FARMY WIATROWE

FARMY WIATROWE

Energia z farm wiatrowych jest jedną z obfitszych źródeł energii odnawialnej (OZE).

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

OFERTA

Poznaj naszą ofertę

Zapoznaj się z ofertą usług świadczonych przez ELQ

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

DO POBRANIA

DO POBRANIA

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne pliki do pobrania

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

STACJA TRANSFORMATOROWA WIDOK 360°

Zobacz naszą stację w technologi 360°

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

O NAS

Więcej o nas

Poznaj historię naszej firmy

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

GALERIA

Odwiedź galerię zdjęć

Zobacz nasze stacje w terenie

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

KARIERA

Rozwijaj się pośród najlepszych

Nie czekaj dołącz do grona specjalistów.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

ZARZĄD

Zobacz skład zarządu spółki

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

RADA NADZORCZA

Sprawdź skład naszej rady nadzorczej

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

RELACJE INWESTORSKIE

Nasze relacje inwestorskie

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Jeśli posiadasz pytania bądź wątpliwości pisz do nas.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

CERTYFIKATY

Nasze certyfikaty

Zapoznaj się z posiadanymi przez nas certyfikatami

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

Z DUMĄ WSPIERAMY SPORTOWCÓW

ELQ sponsoruje sportowców

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ

ELQ S.A. Zapraszamy do kontaktu.
ELQ S.A.

Specjalizujemy się w produkcji prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn, rozdzielnic elektrycznych oraz wykonawstwie inwestycji kompleksowych w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych. Budujemy również farmy słoneczne (farmy PV) w systemie EPC pod klucz. Zapewniamy pełen zakres usług w systemie ,,Zaprojektuj-Wybuduj“. Projektujemy i aktualizujemy dokumentację.

SZYBKI KONTAKT

 • 42-200 Częstochowa, Polska
  Ul. Jagielońska 81/83
 • office@elqsa.pl
 • +48 71 726 21 21

© 2019 Projekt i wykoananie : Mindb Group